Cum ar arăta pentru tine  o lume fără teatru? Pentru mine un lucru e cert: teatrul va exista mereu. Oamenii au nevoie de povești și de povestitori. Cred în responsabilitatea socială a artei și cred că printr-un teatru asumat putem deschide noi porți ale înțelegerii dintre oameni. Arta noastră ne ajută să trecem peste obstacole, peste prejudecăți și să devenim mai conștienți de puterea pe care o avem. Astfel, ca actor rom, cred că înființarea Teatrului Rom de Stat înseamnă un pas înainte spre afirmarea identității culturale și posibilitatea de a trăi într-o societate mai tolerantă.

Sar sikavelas andar tute jekh sundal bi teatrosqe? Andar mande me geanav vareso: o teatro avela savaxt. E manușa si len nevoja paramićendar thaj mothovendar. Pakiav and-i socialutni responsabilitéta e artaqi thaj pakiav ke mașkar e teatrosqe aștis te putaras neve udara e manușenqe halimata. Amari arta del amen vast te nakhas palal e pharimata, palal e anglegodisarimata thaj te aștisa te geanas ke seam maj zorale sar geanas. Kadja, me sar rom aktoro pakiav ke o biandimos e romano themutnes teatrosqe si jekh piro anglal e identitaqo kulturikano pringearipen thaj o aștipen te gives and-i jekh maj laćhi societéta.

Marcel Costea

 Marcel Costea și-a început cariera cu treizeci de ani în urmă, la Teatrul Valah, actualul Tudor Vianu din Giurgiu. De-a lungul timpului s-a implicat în spectacole de teatru social ce au abordat teme ca violența domestică, dreptul femeii de a dispune de propriul corp sau consumul de droguri în rândul tinerilor. De asemenea, a lucrat în proiecte ce aveau drept scop stimularea interesului pentru artă al copiilor din medii defavorizate. În acest sens a colaborat cu mai multe asociații și companii independente de teatru: Asociația Culturală  Amphitheatrrom, Asociația Transcena, Compania de Teatru @Giuvlipen, Compania Arleking, Compania Ingenuo, Teatrul din Mansardă. Din cariera sa cinematografică amintim filmele: „Nelly adbenteur”, „Calea păsărilor” sau „Vine poliția”.

O Marcel Costea lias te kerel buti palal treanda berșendar ka-o Valahi Teatro Tudor Vianu, andar o Giurgiu. E vahteste keldias and-el spektakoluria socialutne teatrosqe save denas duma palal e keresqo maripen, palal e giuvliaqo ćaćipen te avel pesqo kórpo vaj o drogurenqo halipen maașkar e ternenedar. Vov maj kerdias buti and-el projekturia so kamenas te bariaren e ćhavorrenqo kamipen vaș i arta, ćhave so aven andar el defavorizime mediuria. Andar kadaja buti vov kolabosardias e bute asoćientza thaj korkorutne kompanie: I Kulturikani Asićiatzia Amphitheatrrom, i Asoćiatzia Transcena, i Kompania vaș o teatro Giuvlipen, i Kompania Arleking, i Kompania Ingenuo, o Teatro andar i Mansarda. Andar lesqo ćinematografiaqi kariera nakhas e filmuria: ”Nelly adbenteur”, ”E ćiriklenqo drom” vaș ”Avel i șerali”.

Shopping Basket
RO