Politica de confidențialitate

Ultima actualizare: 21 decembrie 2021

Legile despre modul în care orice organizație sau companie poate utiliza datele tale s-a schimbat începând cu 25 mai 2018. Și noi la Giuvlipen și Asociația Actorilor Romi facem eforturi ca datele tale să fie păstrate în siguranță și utilizate în cel mai eficient mod posibil, încercând, în același timp să te menținem informat cu privire cu spectacolele și proiectele pe care le dezvoltăm.

Îți vom explica în detaliu, în rândurile care urmează, ce date colectăm de la tine, cum le folosim, în ce scop le folosim și care sunt drepturile tale în acest context.

E important de spus la ce ne referim când folosim expresia DATE PERSONALE – orice dată despre o persoană fizică, care poate duce, direct sau indirect, la identificarea persoanei respective. Sunt incluse aici Numele, orice Număr de Identificare, orice informații despre Localizare și orice alt identificator online precum dispozitivul folosit pentru accesarea internetului, adresa IP sau informațiile obținute prin cookie-uri.

Legat de ACORD, în contextul colectării și folosirii datelor tale, am luat toate măsurile tehnice pentru ca tu să ne poți oferi acest acord în deplină cunoștință de cauză.

Siguranța datelor tale este o prioritate pentru noi și folosim aceste date pentru unicul scop de a-ți oferi o experiență personalizată atât pe site-ul nostru, cât și pe platformele online pe care ne promovăm proiectele și spectacolele (Facebook/Instagram, Google/Youtube).

Folosim datele tale, doar dacă avem acordul tău, în mai multe feluri, în funcție de natura lor. Mai jos am detaliat toate tipurile de date pe care le colectăm și cum le folosim ulterior:

Adresa de email

În cazul în care ne-ai furnizat adresa ta de email, o vom folosi pentru a-ți trimite emailuri de informare cu privire la spectacolele și proiectele noastre.

Prenumele și Numele

În cazul în care ne-ai furnizat Prenumele și Numele tău, folosim aceste date pentru a personaliza email-urile pe care le primești de la noi. Platforma pe care o folosim pentru email marketing (Mailchimp), ne permite personalizarea pe baza datelor furnizate de abonați. De asemenea, acolo unde e cazul, folosim aceste date pentru a a-ți ofera dovada donației realizate către Asociația Actorilor Romi.

Numărul de telefon

În cazul în care ne-ai furnizat Numărul de Telefon, folosim aceste date pentru a te putea contacta rapid, în principal în legătură cu detaliile unei donații sau cu privire la schimbări de ultim moment în legătură cu participarea la un eveniment organizat de noi.

Numele companiei

În cazul în care ne-ai furnizat numele companiei pentru care lucrezi, sau pe care o administrezi, folosim aceste date pentru a încheia un contract de donație.

Datele despre browser/IP/dispozitiv

În cazul în care ai fost de acord să colectăm detaliile despre Browser, IP, Dispozitiv, folosim aceste date pentru a determina cum folosești site-ul nostru, scopul fiind să facem schimbările necesare pentru ca tu să găsești mai ușor informațiile pe care le cauți.

Concluzie

Am luat toate măsurile tehnice pentru ca tu să nu fii obligat(ă) să ne furnizezi niciun fel de date (totul e opțional), dar e bine de știut că fără ele e posibil ca anumite părți din site să nu funcționeze corect, să nu putem colabora, sau să nu te putem anunța cu privire la proiectele sau spectacolele de care ai putea fi interesatx.

Nu am vândut, nu vindem și nu vom vinde niciodată datele tale către terțe părți. Siguranța datelor personale este esențială în toate proiectele pe care le desfășurăm și ne ghidăm după acest principiu și în cazul datelor de pe website.

Singurele entităti care au acces la datele utilizatorilor acestui site sunt partenerii cu care colaborăm în baza unor contracte ce conțin clauze de confidențialitate, fără de care nu ne-am putea desfășura activitatea și, în cazuri excepționale și doar pe baza unor cereri oficiale, instituțiile publice care aplică legea în România.

Singurele date despre utilizatorii acestui site, la care terțe părți au acces, sunt agregate și anonimizate – pe baza cărora utilizatorii nu pot fi identificați.

În cazul în care avem acordul tău, îți vom trimite, prin email, mesaje cu scopul de a te informa despre proiectele și programele pe care le desfășurăm, despre spectacolele pe care prezentăm, despre articolele noi publicate pe acest site și uneori despre proiecte ale partenerilor noștri.

Te poți dezabona de la newsletter în orice moment, folosind una dintre metodele de mai jos:

 • Prin click pe link-ul de dezabonare din orice newsletter primit deja de la noi;
 • Prin trimiterea unui email către noi, în care să soliciți dezabonarea.

În oricare dintre cele două situații, ne vom asigura că nu vei mai primi mesajele noastre de marketing prin email. Orice solicitare în acest sens va fi rezolvată în maxim 48h de la primire.

Conform legislației în vigoare, ca utilizator al website-ului giuvlipen.com de la care se prelucrează datele personale, ai următoarele drepturi:

 • dreptul la informare: dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Asociație, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date: dreptul de a obține confirmarea din partea noastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare ca modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare: dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri nejustificate, de către reprezentanții Giuvlipen a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor*, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”): în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

*este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, organizația să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice.

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor: 
  • (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit
  • (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către organizație către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos:
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Giuvlipen sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care organizația poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate: dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

 

Drepturile de mai sus nu sunt absolute și există excepții. Pentru orice întrebări în acest context, te rugăm să ne trimiți un email pe giuvlipen@gmail.com.

Pe acest site folosim cookie-uri. Pentru mai multe informații despre cookie-uri, te rugăm să accesezi pagina dedicată, unde le vei găsi grupate pe categorii.

Pe acest site folosim cookie-uri. Pentru mai multe informații despre cookie-uri, te rugăm să accesezi pagina dedicată, unde le vei găsi grupate pe categorii.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet, vă rugăm să ne contactați la: giuvlipen@gmail.com.