Cum ar arăta pentru tine o lume fără teatru? Cum ar arăta lumea fără teatru? Cum ar arăta lumea fără speranță, fără vise? Și daca ar putea exista, care i-ar fi rostul? Întrebarea aceasta vine și în postul Paștelui, care pentru mine înseamnă renaștere și reînnoire. Reînnoirea vine și prin teatru, prin care pot să fiu mereu altul și totuși același Dragoș Dumitru, un rom asumat. Fac parte din comunitatea romă și îmi  aduc aportul la cultură și prin cultură, în cazul meu, înțeleg teatru, film, acte artistice prin care noi romii putem fi auziți și văzuți.

Sar sikavelas andar tute jekh sundal bi teatrosqe? Sar sikavela nadar tute jekh sundal bi teatrosqe? Sar sikavela jekh sundal bi teatrosqe? Sar sikavela o sundal bi pakiamos, bi sunenqo? Thaj kana aștila te avela? so aștijas te keras lesa?Kadaja pućhipen avel vi ando Posto e Patradiaqo, savo andar mande si o palembiandimos si o palemnevimos. O palemnevimos avel vi mașkar e teatrostar, mașkar leste aștiv te avav savaht aver thaj o sa kadava Dragoș Dumitru, jekh ćaćo rom. Sem andar jekh romani komuniteta thaj anav mirro aștipen and-I kultura thaj mașkar I kultura, sar sem me, hakiarav teatro. filmo, artistikane butia. Mașkar lende ame, e rroma, aștis te keras amen așunde thaj dikhle.

Dragoș Dumitru

A absolvit UNATC București, secția Actorie, clasa profesorului Mircea Rusu. În prezent, este colaborator al Teatrului Național București („Două loturi”, „Biloxi Blues”, „Papagalul mut”, „Neguțătorul din Veneția”), iar prin intermediul Asociației Amphiteatrrom încearcă să fie alături de teatrul rom jucând în diverse spectacole în regia lui Sorin Sandu. A jucat rolul principal în filmul „Ceva bun de la viață” regizat de Dan Pița și a colaborat cu numeroase teatre din țară și străinătate — teatrul Sică Alexandrescu din Cluj, Teatrul Național din Cluj sau Teatrul Heimathafen din Berlin.

Aktoriaqi sekția, and-I klsa e sikliarnesqe Mircea Rusu. Akana si kolaboratori k-o Themutno Teatro Bukurești (”Duj thana”, ”Biloksi Blues”, ”O neguțători andar I Vneșia”), thaj mașkar I Asoćiația Amphiteatrrom zumavel te avel pașal o romano teatro kelindoj and-el ververutne spektakoluria avindoj I regia vaș o Sorin Sandu. Keldias o șerutno rolo and-o filmo ”Daiși laćho givipnestar” andi I regia e Danes Pița. thaj kerdias buti bute teatrurența andar o them thaj avrial e themestar- O Teatro Sică Aleksandresku andar o Klujo, o Themutno Teatro andar Klujo vaj o Teatro Heimathafen andar o Berlin.

Shopping Basket
RO