Cum ar arăta teatrul utopic al viitorului pentru tine ca actor rom? Într-un exercițiu de imaginație nu doar al viitorului, ci și al construcției solide, visez la un teatru al solidarității și autoreprezentării rome, un teatru „oglindă măritoare” în care diferențele culturale produc valoare, limba nu e o barieră, iar injustiția socială e anulată. Un teatru al educației pentru solidaritate și conștiință civică, un teatru militant și implicat social, în care tradiția și deschiderea pentru nou coexistă și dau încredere în forța acestei etnii, îndelung răbdătoare și prea greu încercate. Până la frumusețea utopiei avem însă de răspuns provocărilor reale ale zilei de azi și avem nevoie mai mult decât oricând de unitate, coerență a discursului antirasist și puterea exemplului personal și de grup dinspre artiști înspre publicul larg. Opre Roma!

Sar sikavelas o utopikano teatro e avutnesqo vaht andar tute sar rom aktoro? Kana godisarav nu nunaj ka-o avutno vaxt thaj vi ka-o jekh zoralo vazdipen, godisarav ka-o jekh teatro vaș o romano laćhiepn thaj korkorodikhlipen, jekh teatro sar jekh ”bariaripnasqi glinda” kaj e kulturikane ververimata anen o barvalipen, i ćhib na-i jekh pharipen, thaj o socialutno cićaćiepen na isi. Jekh sikliaripnasqo teatro vaș i laćhipen thaj civikano godisaripen, jekh militaneo teatro thaj socialutno, kaj i tradicia thaj o putaripen ka-o nevipen given khetanes thaj den pakiv and-i zor kadalaqi etniaqi, but dukhavdi thaj but zumavdini. Gi ka-o utopikani șukaripen si amen jekh amboldipen e ćaćutne pharipamatendar svaqo divestetar thaj si amen nevoja maj but sar orikana te avas khetanes, te das das duma andar o rasismo bi trașaindoj thaj e misalesqi zor vaș tute thaj vaș kolaveredar katar e artisturia gi ka-e savore manușa. Opre Roma!    

Alexandru Fifea

Alexandru-Aristide Fifea este actor și din 2005 dezvoltă și se implică în proiecte de teatru documentar social și politic. Toate proiectele sale au o puternică componentă militant-antirasistă. Crede într-un teatru al prezentului, scris și jucat de oameni vii cu conștiință civică, socială și politică. Militează pentru necesitatea unui teatru al etniei rome ca gest de recunoaștere obligatorie din partea statului român.

O Aleksandru- Aristide Fifea si aktoro thaj andar o berș 2005 bariarel thaj kerel buti and-el teatrosqe projekturia vaș i socialutno thaj politikano rodipen. Savore lesqe projekturia si eln zorali mititikani rig mamuj o rasismo. Pakial ke and-o jekh akatutnesqo teatro, hramosrado thaj keldo e givde manușendar e ćivikano, socialutno thaj politikano godisarpnasa. Marel pes andar o isipen jekhes romano teatrosqo sar jekh misal andar o naisaripen katar o rumunikano stato.

Shopping Basket
RO