Pornind de la realitatea că în Europa secolului XXI persoanele de etnie romă se confruntă în mod activ cu probleme sociale și economice și discriminare, mai des decât majoritatea celorlalte grupuri minoritare, dar și de la premisa că „politicile de incluziune” ale romilor sunt procedee complexe ce includ aspecte sociale, economice, educaționale, culturale și nu în ultimul rând, emoționale, am participat împreună cu alte trei organizații de teatru rom din Europa – Italia, Spania, Ungaria – în cadrul proiectului „(Roma) Heroes in Theater Education and Everyday Life”, o inițiativă sprijinită de programul Erasmus+. 

Miza principală a proiectului a fost crearea unei metodologii de lucru și a mai multor ateliere ce au avut ca punct de pornire dramaturgia romă contemporană. Scopul comun a fost acela ca prin inițiativa noastră să împuternicim, să dezvoltăm aptitudini și relații între grupuri, abilități creative, de cooperare, auto-exprimare și gândire critică tinerilor romi și neromi cu care am lucrat.

Împreună cu peer-trainerii instruiți în cadrul mai multor întâlniri din țară și străinătate am dezvoltat metodologii de lucru centrate pe dramaturgia romă contemporană și dezvoltare prin artă și axate pe valorile teatrului rom, a eroilor dramatici, a eroilor și eroinelor care trăiesc în jurul lor și a propriilor lor acte eroice.   

Ca prima companie de teatru rom din România, Giuvlipen lucrează în producția de teatru de peste 5 ani și organizează ateliere de lucru în care discută probleme cu care se confruntă zilnic persoanele și comunitățile rome, folosind instrumente specifice artei dramatice. Am reușit în tot acest timp să dezvoltăm practici și metodologii de lucru care au un impact real asupra beneficiarilor cu care am interacționat. Ne dorim ca abordarea pe care am dezvoltat-o de-a lungul anilor, atât pe cont propriu, cât și în parteneriat cu alte organizații și instituții, să devină o resursă deschisă pentru alte persoane sau organizații care doresc să folosească modalități creative de lucru pentru a împuternici tinerii și a-i educa pe probleme legate de drepturile omului.

Documentul prezintă contextele istorice și sociale ale țărilor partenere în proiect și descrie grupurile țintă cu care acestea lucrează. Arată, totodată, de ce arta în general, în special teatrul, povestirile și diferitele metode de gamificare pot dezvolta relații intergrup și pot oferi putere tinerilor din comunități vulnerabile. Prin intermediul acestei metodologii ne-am dorit să reflectăm și asupra metodelor existente și cazurilor de inițiative de artă și educație realizate de promotorii proiectului și de alte organizații din țările lor, care adaugă, fără doar și poate, aspecte importante pentru munca noastră actuală. De asemenea, sunt descrise companiile de teatru rom din diferite țări europene și monodramele care au constitut centrul atelierelor. Cum niciun demers nu este scutit de dileme și chestionări de natură practică, spre final le-am oferit acestora un spațiu de reflecție, cu speranța că vor constitui puncte de sprijin în etapele ulterioare ale activității noastre.

ATELIERELE ROMA (S)HEROES

Atelierele „Roma (S)heroes” au adus împreună tinere și tineri romi și neromi cu vârsta între 16 și 30 de ani, interesați să descopere lucruri noi și să exploreze creativ figura eroinei/ eroului. Împreună cu peer-trainerii Erasmus+: Julio Elvisey, Georgiana Lincan, Nicoleta Ghiță și Raj-Alexandru Udrea participantele și participanții au pornit de la câteva texte de dramaturgie romă contemporană (Mihaela Drăgan, Alexandru Aristide Fifea, Marton Illes) și au făcut o incursiune în lumea story-telling-ului. Au descoperit noi jocuri de cunoaștere și autocunoaștere și improvizație de conținut pornind de la fragmentele alese. Atelierele au avut loc la Mizil, București și Cluj-Napoca, iar toți participanții au primit la finalul workshopului o diplomă Erasmus+, de participare în cadrul proiectului „(Roma) heroes in Theater Education and Everyday Life”.

Shopping Basket
RO