Romii sunt cea mai mare minoritate etnică din Europa. Cu toate acestea atitudinea cetățenilor UE față de romi este, așa cum raportează Eurobarometrul, printre cele mai negative. Cu toate că suntem prezenți în numeroase țări, auto-reprezentarea romă lipsește din cultura mainstream și din educație. 

„Eroii Romi pe Străzile Orașelor Europeni” va scoate în evidență, în același timp:

 1. Valorile și rolurile culturale, provocările și activitățile comunităților rome și ale membrilor lor din trecut; 
 2. Viețile actuale ale orașelor europene atât de diverse și valorile culturale, artistice, educaționale precum și potențialul teatrelor rome europene.

Teatrele rome europene au capacitatea de a capacita tinerii romi și ne-romi cu intrumente artistice și educaționale, cu interacțiuni deschise, pot atrage atenția și inspira inclusivitatea prin intermediul poveștilor și practicilor, valorilor și provocărilor scoase în evidență de spectacole și workshop-uri

Prin poveștile și eroii din spectacole avem ca obiectiv să promovăm valorile comune ale persoanelor rome și ne-rome și să le inspirăm înspre a participa activ în modelarea vieții orașelor lor.

Noi – patru teatre rome care lucrează în domeniul artei și educației în București, Budapesta, Roma și Sevilia – vom aduce pe străzile orașelor noastre teatru și workshop-uri. Toți partenerii din proiect contribuie la a crea lucrări artistice de auto-reprezentare care se concentrează pe probleme sociale și pe realizarea de activități educaționale de conștientizare și de formare a participării active în rândul tinerilor cu privire la incluziune și la cetățenie activă. Nu suntem doar creatori independenți, implicăm tineri romi și ne-romi în munca noastră ca actori, creatori și traineri, în activități în care capătă competențe artistice și de lucru în mediul cultural, se informează despre cultura romă și își dezvoltă abilitățile creative în timp ce creează spectacole sau metode pentru workshop-uri. Îi abordăm ca parteneri care pot contribui la fel de bine la munca noastră precum adulții și considerăm că opiniile și ideile lor pot aduce un plus de prospețime și autenticitate. Prin eforturile noastre vom oferi instrumente și inspirație și altor inițiative artistice și educaționale care vor avea posibilitatea de a integra în activitatea lor soluții noi și creative. 

 1. Vom colecta metode inovative într-o broșură pe care o vom folosi în propria noastră muncă artistică și educațională, dar o vom împărtăși și cu alte inițiative din domeniu.
 2. Vom colecta povești care vor scoate la lumină rolurile comunităților rome în trecutul și prezentul orașelor noastre și importanța societăților inclusive, diversificate, democratice și pericolul segregării și a regimurilor autoritare.
 3. Pe baza acestor povești vom crea piese de teatru care vor fi prezentate sub forma unor spectacole în aer liber, în spații relevante pentru fiecare din lucrările prezentate.
 4. Vom implica și forma tineri artiști romi și neromi în planificarea și realizarea spectacolelor; aceștia vor primi pregătire în format fizic în România dar și oportunități internaționale online. Spectacolele vor servi drept evenimente de multiplicare, prin intermediul cărora vom ajunge la tineri și experți în educație și cultură.
 5. Vom sumariza metode educaționale pe care, alături de spectacolele, materialele video realizate pe baza lor și o serie de instrumente digitale, le vom pune împreună pentru a crea broșuri ce vor servi drept studii de caz. 

Unul dintre principalele obiective ale proiectelor este să ghidăm tineri artiști și traineri să câștige competențe și să experimenteze succesul atunci când lucrează în proiecte creative de cooperare interetnică. În acest mod sperăm să sporim perspectivele lor de angajare și să le modelăm atitudinea cu privire la societăți mai inclusive, pentru a le consolida participarea activă. SUntem încrezătoare că prin intermediul acestui proiect atitudinea tinerilor față de persoanele rome și față de participarea activă se va îmbunătăți și de asemenea că o serie de experți vor căpăta metode noi și inspirație pentru munca lor. Prin scoaterea în evidență a poveștilor persoanelor și comunităților rome și a valorilor teatru rom, istoria și cultura romă devin o parte integrantă a moștenirii culturale europene. Vom mobiliza comunitățile rome și persoanele tinere prin sublinierea acestor valori și vom inspira membri ai majorității să participe ca instrumente de incluziune, recunoscând că trăim, cu toțx, pe un continent pe care îl împărțim, în orașe pe care le împărțim, având interese similare cu ale concetățenilor noștri, indiferent de proveniența noastră.

REZULTATE PREVIZIONATE

Broșură de Fundamente Metodologice – O colecție de practici artistice, non-formale și educaționale pentru crearea de spectacole și ateliere de teatru în spații deschise din Ungaria, Italia, Spania și România. Va include elemente de know-how despre: teatru-ritual, spectacole stradale, storytelling de autoreprezentare, teatrul opresaților, teatru forum, teatru invizibil, teatru documentar, teatru verbatim, teatrul experților, educație în aer liber. Va avea drept grup țintă lucrători de tineret și experți culturali și va fi un material folosit inclusiv în activitatea partenerilor de proiect.

Spectacole – câte unul creat de fiecare dintre parteneri, prezentat de câteva ori în fiecare dintre țări și, de asemenea, înregistrat pentru a fi diseminat ulterior. Textele pieselor de teatru vor fi scrise în baza unor povești ale comunităților rome actuale și anterioare prezente în fiecare dintre orașele partnere. Tineri actori și creatori vor fi implicați în crearea spectacolelor în aer liber din fiecare dintre țări. 

Formări & Ateliere –Tineri romi și neromi vor primi formare locală și internațională și vor lua parte la crearea unei metodologii de ateliere în aer liber. Vor fi organizate și ateliere de performance stradal care vor fi inclusiv oportunități de multiplicare a impactului din fiecare țară parteneră în proiect. Atât spectacolul cât și înregistrările acestuia vor fi folosite ca bază a în aceste activități pentru a informa tineri artiști de diferite genuri și provenind din contexte etnice diverse pe teme conexe spectacolelor, cu obiectivul de a le schimba atitudinea față de persoanele rome. Vom viza și experți în domeniul artei, educației, spectacolelor stradale care sperăm să beneficieze de pe urma utilizării de metode artistice și educaționale noi.

Instrumente de lucru & Studii de caz – Filmările spectacolelor, metodologia și setul de instrumente folosite în cadrul atelierelor de teatru în aer liber, precum și scenariul piesei de teatru (care a stat la baza spectacolului filmat) vor fi parte dintr-o broșură de prezentare a rezultatelor la nivelul fiecărei țări. 

Toate materialele și evenimente vor fi diseminate (fizic și digital) către experți europeni din domeniul artei, culturii, proiectelor de tineret și educației, către audiențe variate din țările implicate precum și către beneficiarii organizațiilor partenere. Ne propunem să ajungem către un grup larg și variat cu scopul de a promova ideea unei Europe interculturale și democratică, construită pe vizibilitate și participare activă a tuturor comunităților ce fac parte din ea. 

ACTIVITĂȚI PLANIFICATE ÎN ROMÂNIA

Întâlniri de explorare cu tinere femei care vor contribui la documentarea poveștilor ce vor fi folosite ca fundație pentru scenariul piesei de teatru [Octombrie – Decembrie 2021]. Jumătate dintre participantele la aceste întâlniri au trăit sau încă trăiesc în Ferentari – cartierul din București pe care se vor concentra spectacolele stradale. Tot ele vor fi cele care vor strânge informații despre zonă, despre oamenii care locuiesc acolo și despre poveștile lor. Poveștile folosite în în spectacol vor rezulta în această primă etapă de cercetare, când vom începe să luăm interviuri rezidențxlor romx din Ferentari și să documentăm istoria cartierului și conținutul mediatic produs pe această temă în ultimii 5 ani.

O piesă de teatru despre istoria cartierului Ferentari, modurile în care imaginea lui este strâns legată de persoanele rome, cu focus pe evoluția situației locative a comunității rome din zonă și pe felurile în care presa mainstream discută despre acest subiect. 

 1. Textul piesei va fi scris de Mihaela Drăgan în baza poveștilor colectate de tinerx*. 
 2. Vom implica tinerx artistx din grupul de teatru tânăr Playhood.  Membrx ale companiei noastre de teatru vor ghida procesul de cercetare (inclusiv interviurile cu persoane din cartier). Împreună cu profesorul trupei Playhood – Ionuț Oprea –  actorx din Giuvlipen vom utiliza metode artistice cu artistx , prin testarea de configurații și practici creative diverse.
 3. Spectacolul stradal va fi itinerant și se va desfășura în cartierul Ferentari. Va implica tinerx artistix din trupa de Teatru Playhood (tinerx adolescentx romx, majoritatea care locuiesc în Ferentari) și va fi prezentată unor publicuri care ar putea beneficia de mai multe cunoștințe despre cartier și aspectele sociale care îl înconjoară.  Ne așteptăm ca durata spectacolui să fie de aproximativ 50-60 de minute și că va lua forma unui tur ghidat în oraș. Vom încerca să marcăm locurile cheie de desfășurare a unor evenimente menționate de rezidenții cartierului dar și pe acelea despre care am citit în presă și vom încerca să le umplem, cu ajutorul spectacolului, de o încărcătură nouă și mobilizatoare.
 4. Va fi creată o înregistrare video profesionistă. Artistx, împreună cu regizoarea piesei și cu echipa video vor parcurge întregul material filmat și vor selecta cel mai potrivit conținut pentru realizarea materialului video final care va conține și subtitrări în limba engleză.
 5. Pasaje din scenariu vor fi utilizate de formatori și de trainerii tineri în cadrul atelierelor ce vor urma reprezentanțelor piesei astfel rezultate.

Ateliere
Acest proiect include, de asemenea, și realizarea a două ateliere în aer liber care vor folosi piesa de teatru ca punct de pornire și care vor utiliza metodologia educațională dezvoltată cu ajutorul trainerilor tineri și a partenerilor internaționali din proiect. Atelierele se vor adresa adolescenților și tinerilor profesioniști romi și neromi interesați de educație non-formală și/sau de arte performative și vor fi coordonate de cei 4 traineri tineri formați în cadrul proiectului. Asemenea reprezentațiilor spectacolului, workshopurile vor lua forma unui tur itinerant în cartier.

Vom folosi diverse metode de teatru și teatru stradal pentru a da naștere unor conversații despre importanța auto-reprezentării, a însușirii propriilor identități, culturi și valori și a generării propriei narative de adresare a acestor subiecte. Poveștile vor face loc și pentru dezbateri cu privire la autoguvernare și pasivitate, eroi și victime, comunitate și individualitate, empatie și ignoranță.

Întâlnire organizată în București cu partenerii internaționali din proiect. Toate organizațiile implicate în dezvoltarea proiectului vor participa la o întâlnire ce va avea ca subiect finalizarea spectacolelor și schimbul de know-how și bune-practici pe această temă.

PARTENERII

Independent Theater Hungary operează încă din 2007. Scopul organizației este să pornească conversații despre aspecte sociale care au impact asupra noastră, a tuturor, atrăgând, astfel, atenția, asupra responsabilității personale și ce putem noi ca indivizi să facem pentru a îmbunătăți anumite situații.
Misiunea lor este să ajute persoane rome și nerome defavorizate să devină artiști, traineri și profesioniști de succes în orice domeniu își doresc, și, mai presus de orice, să devină cetățeni activi. Organizația își propune să contribuie la o mai bună înțelegere și acceptare între grupuri diferite de persoane și la încurajarea lor să creeze valoare împreună. Își doresc să ajungă la acei indivizi care care nu au în mod normal acces la cultură și să le faciliteze accesul la ea și să îi facă pe aceia care au fost abandonați de societate cetățeni activi. Își doresc ca tinerii viitorului să găsească lucrări de artă autentice despre societatea actuală. Este important pentru ei să arate cât de plin de culoare este teatrul rom, cât de multe subiecte acoperă și cât de multe genuri sunt abordate.Reprezentarea financiară și legală a ITH este asigurată de Women for the Future Association.

Rampa Prenestina (Italia) este o asociație culturală pentru promovare socială (APS), un spațiu de lucru social creat în 2013 de un colectiv de artiști, art-educatori și terapeuți.În paralel cu producția artistică duc mai departe o muncă ce promovează limbajele artistice în traseele socio-educaționale ale copiilor, tinerilor și tinerilor adulți din grupuri dezavantajate social. Promovează cunoștințele muzicale precum și alte forme de artă (teatru, circ, dans, arte vizuale, meșteșuguri) prin cursuri de joacă educativă ca metodă de pedagogie incluzivă.
Misiunea lor este inspirată de concepte de Pedagogia Opresaților (concept dezvoltat de Paulo Freire) și de munca acestuia în favoarea tinerilor din favelele braziliene, de orchestra tinerilor a lui Josè Abreu din Venezuela, de metoda Montessori și alte concepte de educație non-formală. Sunt o companie mică, cred puternic în acțiune locală și în conceptul de Glocal (Global+local) și au dot activi de la înființare până în prezent în mărginimile estice ale Romei.

AAIÚN Producciones (Spania) și Asociación Cultural Por La Investigación Y El Desarrollo De Teatro Profesional En Andalucía au foste fondate în Sevilla în 1998. Această companie artistică profesionistă este o inițiativă a directoarei ei, Sonia Carmona, care a creat-o la întoarcerea în Spania după perioada de 5 ani petrecută în SUA (unde a absolvit Magna Cum Laude în artă dramatică, cu specializare în actorie). De-a lungul acestei lungi călătorii de la înființare până în prezent, a realizat multiple proiecte, de la piese de treatru pentru copii (în diverse limbi) până la dezvoltarea de proiecte în care a utilizat metoda teatrului vieții și experienței în contexte educaționale pentru adulți.
Lucrând ca parte din diverse programe – ce au avut ca focus teatru, storytelling, educație, incluziune – organizația a încercat să vină în întâmpinarea acelor persoane care aveau nevoie de capacitare prin metode creative și inovative, să îmbunătățească vieți și să întărească comunități prin dezvoltarea și livrarea de intervenții participative bazate pe artă care aduc un impact social pozitiv, construiesc încrederea de sine și promovează incluziunea socială și cresc angajabilitatea.

Iată mai multe informații și despre proiectul dezvoltat anterior cu aceeași parteneri – „Eroii (Romi) din educația teatrală și din viața de zi cu zi”

RO Cofinanțat de Uniunea Europeană_POS

EROII ROMI PE STRĂZILE ORAȘELOR EUROPENE

este un proiect Erasmus+ project creat sub linia KA2 – Cooperare pentru inovație și schimb de bune practici,  KA227 – Parteneriate pentru Creativitate

*am decis utilizarea acestei formulări pentru a sublinia că unele persoane se identifică dincolo binaritatea de gen masculin-feminin
Shopping Basket
RO