TEATRUL ROM NU E NOMAD

Proiectul „Teatrul Rom nu e nomad” cuprinde două turnee de prezentare și itinerare a spectacolelor de teatru rom ale companiei noastre, realizate la finalul anului 2017 și la finalul lui 2018. Scopul principal al proiectului este discutarea rolului și necesității unui teatru contemporan al minorităţii rome din România. Miza principală este facilitarea accesului publicului larg la spectacole care valorizează dramaturgia romă contemporană şi realizarea unui dezbateri naţionale privind relevanţa înfiinţării Teatrului Rom în România.Într-o țară în care rețeaua de teatre minoritare este una dintre cele mai dezvoltate din Uniunea Europeană, ni se oferă un model de bună practică şi o resursă importantă pentru realizarea proiectului construirii instituţiei Teatrulului Rom. Producţia teatrală romă (tematici rome, spectacole în limba romani) este, astfel, influenţată pozitiv, mărindu-seşi având un impact mai puternic şi de durată în societate, cu cât sprijinul este mai concret, atât instituţional, cât şi logistic şi financiar.Proiectul a fost realizat cu sprijinulAdministrației Fondului Cultural Național.

Producţiile prezentate atât în 2017, cât și în 2018 sunt o parte a culturii rome contemporane şi arată că aceasta nu numai că există, dar şi că este conectată la partea cea mai dinamică a culturii contemporane româneşti şi europene.În urma spectacolelor am deschis un dialog intercultural şi un proces de consultare cu:

• profesionişti din teatru şi cultură (în principal teatru minoritar)
• reprezentanţi ai mass-mediei locale şi naţionale
• reprezentanţi ai unor ONG-uri rome şi de cultură
• reprezentanţi ai altor instituţii publice relevante

Ne-am dorit să creăm un spaţiu de interes, de sprijin şi de angajament pentru proiectul naţional de înfiinţare a Teatrului Rom contemporan, prin purtarea unor discuţii constructive despre nevoia de a da glas experienţelor rome contemporane, problematicilor minorităţii rome, cultura contemporană romă din România şi din regiune.

Contextul socio-politic contemporan

Credem că, deşi romii reprezintă a doua minoritate ca număr de persoane în România, culturaromă contemporană este încă într-o poziţie marginală. Nu există un teatru rom de stat şinici secţii dedicate în teatrele existente. Nu există nicio instituţie de cultură care
săreunească actori, regizori, dramaturgi romi şi niciun interes în abordarea problematicilorreale ale comunităţilor rome în teatru. În România nu există un spaţiu public în care să fieposibil un proiect de auto-reprezentare teatrală romă. Un alt aspect problematic este reprezentarea culturii rome ca tradiţională, folclorizată, ne-contemporană. Cultura romă evie, e dinamică şi merită să fie sprijinită.

Diminuarea stigmatului social şi a discriminării rasiale

Trăim încă într-o societate în care spaţiul public este dominat de reprezentări stereotipicenegative ale romilor şi ale experienţei lor. Teme ca rasismul sistemic, discriminarea,violenţa socială, economică, simbolică, teme istorice ca sclavia romilor sau Holocaustul romilor lipsesc din spaţiul public mainstream. Romii încă se confruntă cu excluziune socialăcu rădăcini adânci în istorie. Necunoaşterea acestei realităţi în spaţiul românesc poate fiunul din motivele de excluziune socială, perpetuat de-a lungul timpului.

Spectacolele jucate în:

2017: „Gadjo Dildo”, „albastru/portocaliu” şi „Cine a omorât-o pe Szomna Grancsa?”
2018: „Corp urban”, „Kali Tras/ Frica Neagră” și „Gadjo Dildo”

RO
EN RO