ASOCIAȚIA
ACTORILOR ROMI

ROMA ACTORS ASSOCIATION

Asociaţia Actorilor Romi s-a înfiinţat în anul 2015 la iniţiativa mai multor actori romi,artiști și experţi culturali cu scopul de
a constitui o structură de reflexie și acţiune în domeniul artei, ca formă de combatere a excluziunii. Obiectivele asociaţiei
noastre urmăresc integrarea culturală, inovaţiile artistice și culturale din domeniul artelor în general, și a teatrului în special.
La nivel naţional, Asociaţia Actorilor Romi urmărește crearea primului teatru rom din România, care să funcţioneze și ca
centru de resurse și expertiză privind cultura romă în România.

PROJECTS

ROMA THEATRE IS NOT NOMADIC

SASTO  VESTO

JAKHALIPEN

EN
RO EN