ASOCIAȚIA
ACTORILOR ROMI

ASOCIAȚIA  ACTORILOR  ROMI

Asociaţia Actorilor Romi s-a înfiinţat în anul 2015 la iniţiativa mai multor actori romi,artiști și experţi culturali cu scopul de
a constitui o structură de reflexie și acţiune în domeniul artei, ca formă de combatere a excluziunii. Obiectivele asociaţiei
noastre urmăresc integrarea culturală, inovaţiile artistice și culturale din domeniul artelor în general, și a teatrului în special.
La nivel naţional, Asociaţia Actorilor Romi urmărește crearea primului teatru rom din România, care să funcţioneze și ca
centru de resurse și expertiză privind cultura romă în România.

PROIECTELE  ASOCIAȚIEI

TEATRUL  ROM  NU  E  NOMAD

SASTO  VESTO

JAKHALIPEN

RO
EN RO