Compania de teatru independent feminist rom, Giuvlipen („feminism” în limba romani) a fost fondată în 2014
de actrițele Mihaela Drăgan și Zita Moldovan, împreună cu regizorul Mihai Lukács. Încă de la început s-a ocupat
în special de spectacole care propun o viziune emancipatoare și afirmativă despre cultura și istoria romă, cu
precădere asupra experiențelor femeilor rome. Prin practicarea unei arte politice provocatoare, experimentală
și foarte performativă, spectacolele Giuvlipen vorbesc despre teme ca rasismul, autoritatea,inegalitatea de gen,
discriminarea istorică a romilor, inaccesul la educație sau la sistemul de sănătate publică.

În ultimii doi ani unul dintre principalele obiective ale proiectelor Giuvlipen a fost discutarea necesităţii şi
a rolului unui teatru contemporan al minorităţii rome din România. Miza principală a proiectelor noastre a fost
și este facilitarea accesului publicului larg la spectacole care valorizează dramaturgia romă contemporană şi
realizarea unui dezbateri naţionale privind relevanţa înfiinţării Teatrului Rom în România. Prin demersurile sale
Giuvlipen își dorește să creeze un spaţiu de interes, de sprijin şi de angajament pentru a putea da glas
experienţelor rome contemporane, problematicilor minorităţii rome,istoriei și culturii rome din România.

„Ele sunt avangarda revoluției rome, un contra-atac, prin artă și activism – la secole de opresiune.”
(Agenția Reuters)

„Giuvlipen își propunea încă de la înființare să spună povești despre viețile femeilor rome și să contribuie
la întărirea statutului acestora în interiorul și în afara comunităților din care provin. Iar în recentrarea pe
subiectivități până acum invizibilizate, se regăsește din plin potențialul schimbării la care artistele și-au
propus să contribuie.”
(Laura Sandu – Gazeta de Artă Politică)

„Plăcerea estetică și emoțională este politică, pentru că depășește granița dintre familie și oraș, dintre
comunitatea romă și ne-romi, dintre bărbați și femei, și mai ales, depășește granița cromatică.”
(Giovanni Picker – Discover Society)