Compania de teatru independent feminist rom, Giuvlipen („feminism” în limba romani) a fost fondată în 2014 de actrițele Mihaela Drăgan și Zita Moldovan, împreună cu regizorul Mihai Lukács. Încă de la început s-a ocupat în special de spectacole care propun o viziune emancipatoare și afirmativă despre cultura și istoria romă, cu precădere asupra experiențelor femeilor rome. Prin practicarea unei arte politice provocatoare, experimentală și foarte performativă, spectacolele Giuvlipen vorbesc despre teme ca rasismul, autoritatea, inegalitatea de gen, discriminarea istorică a romilor, inaccesul la educație sau la sistemul de sănătate publică.

În ultimii doi ani unul dintre principalele obiective ale proiectelor Giuvlipen a fost discutarea necesităţii şi a rolului unui teatru contemporan al minorităţii rome din România. Miza principală a proiectelornoastre a fost și este facilitarea accesului publicului larg la spectacole care valorizează dramaturgia romă contemporană şi realizarea unui dezbateri naţionale privind relevanţa înfiinţării Teatrului Rom în România. Prin demersurile sale Giuvlipen își dorește să creeze un spaţiu de interes, de sprijin şi de angajament pentru a putea da glas experienţelor rom contemporane, problematicilor minorităţii rome, istoriei și culturii rome din România.

„Ele sunt avangarda revoluției rome, un contra-atac, prin artă și activism – la secole de opresiune.”
(Agenția Reuters)

„Giuvlipen își propunea încă de la înființare să spună povești despre viețile femeilor rome și să contribuiela întărirea statutului acestora în interiorul și în afara comunităților din care provin.Iar în recentrarea pesubiectivități până acum invizibilizate, se regăsește din plin potențialul schimbării la care artistele și-aupropus să contribuie.”
(Laura Sandu – Gazeta de Artă Politică)

„Plăcerea estetică și emoțională este politică, pentru că depășește granița dintre familie și oraș, dintrecomunitatea romă și ne-romi, dintre bărbați și femei, și mai ales, depășește granița cromatică.”
(Giovanni Picker – Discover Society)

RO
EN RO